etol donates 20,000 euros to Franz Rapp school in Oppenau