etolit Espressomaschinenreiniger

etolit Espressomaschinenreiniger

Reiniger, bleichend, schnell löslich